Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

8585 ef20 420
karpiński.
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaLuukka Luukka

July 25 2017

1429 332d 420
Reposted fromEkran Ekran vialadymartini ladymartini
Jak długo będziemy od siebie jeszcze uciekać?
Reposted fromnonecares nonecares viapikkumyy pikkumyy
znowu pojebało mi się w życiu
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana viaBalladyna Balladyna
5994 5b2c 420
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaszydera szydera

Chcesz radę? Przestań włazić we własne gówno.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromFlau Flau viaankaottak94 ankaottak94

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianotoco notoco
9962 7644 420
Reposted fromdailylife dailylife viacannellle cannellle
Faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby.
Reposted fromfreedomlover freedomlover viacannellle cannellle
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viacannellle cannellle

July 24 2017

7824 c875 420
Reposted fromhagis hagis via12czerwca 12czerwca

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola

July 23 2017

7424 c963 420
spoko.
Reposted fromLaCamisaNegra LaCamisaNegra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl