Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

1733 9c8f 420
Reposted from0 0 viaBalladyna Balladyna
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBalladyna Balladyna
Reposted fromdreamadream dreamadream viaBalladyna Balladyna

September 17 2018

Wszystko czego na początku chciałaś od tego chłopaka, to żeby on też Cię lubił.
— M.
1214 d927 420
Reposted fromintrigante intrigante viaelczi elczi
to moglibyśmy być my
Reposted fromobliviate obliviate

September 16 2018

Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz via48hrs 48hrs

September 15 2018

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
9643 b83e 420
Reposted fromnoone97 noone97 viaiammistake iammistake

September 14 2018

Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
2892 ff7f 420
"The bravest thing you can do is be unafraid to feel".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks

August 21 2018

I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
6465 8b30 420
nie radzę sobie.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapiehus piehus
Ludzie, dajcie mi po prostu kurwa święty spokój.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vialeniwieec leniwieec

August 20 2018

1578 1d29 420
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl