Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Reposted fromshakeme shakeme vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
3289 3784 420
Reposted fromDoopamina Doopamina vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Nie boję się mojej przyszłej samotności. Nie może być gorszej samotności, niż ta którą przeżywam obecnie.
— Janusz Leon Wiśniewski

October 17 2019

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viazoou zoou
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy, kiedy wiedzą, co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.

Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.

— S.K. Tremayne
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialottibluebell lottibluebell
Ona zawsze ma nadzieję, dlatego zawsze się myli.
— Tommy Shelby
Reposted fromaleander aleander vianieobecnosc nieobecnosc

October 16 2019

2898 bd92 420
Reposted fromnyaako nyaako viayougurtway yougurtway
Nie chcę już na Ciebie czekać, nie chcę już o Tobie myśleć, nie chcę już za Tobą tęsknić. Nie chcę Cię już kochać.
To trudne, to skomplikowane, to niemożliwe.
— nie chcę.

October 14 2019

Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl