Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.
— Sarah Kane "Psychoza 4.48"
Reposted fromdeathproof1 deathproof1 viaaleander aleander
6162 3bc5 420
Reposted fromrevalie revalie vianiskowo niskowo
Musisz tylko zacisnąć zęby.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

November 20 2019

5218 9f78 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
To, przed czym uciekacie, w końcu was dopadnie.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleander aleander
0328 5759 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaleander aleander
Myślałam, że już nigdy nic gorszego niż jego nieobecność mnie nie spotka, a jednak spotkało.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
8466 be49 420
Reposted frombanitka banitka viaaleander aleander
Jeszcze troszeczkę...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8470 a045 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadotkliwie dotkliwie
Mógłbym założyć u siebie filię muzeum brudu i depresji.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8762 c47c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
I to by było na tyle. Tak z dnia na dzień skończyło się wszystko na czym mi zależało. Serce pękło, dusza rozdarta, umysł w strzępach. Można umierać.
5726 4b80 420
Reposted frombearded bearded viapiehus piehus
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus

November 19 2019

Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl