Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

7067 d175 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaeternia eternia
to by było na tyle.
— pozamiatane. skończone. było..
Reposted fromstarryeyed starryeyed
0990 ac26 420
Reposted fromlittlefool littlefool viamajcia majcia
Czy już wtedy przyszło mi do głowy, że coś z tego może być? Czy już wtedy zaczęło mi zależeć?
— Dawid Bieńkowski ‘Nic’
Reposted byabsolutelyfuckingnotinvissiblee
(…)bo “przecież napisał, że mu na mnie zależy”. I przez miesiąc było normalnie. Ona liczyła na jakiś krok w przód, on tradycyjnie się wymigiwał."
— Piotr C. ‘Brud’
Reposted bymidnightloverilluminationabsolutelyfuckingnotRozaasiostrzanakalka
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted bypromieniecieniablaguepauvrelottibluebellabsolutelyfuckingnotsztukamatorkakoenzym
5859 6ebe 420
Reposted fromerial erial viamefir mefir
Zadziwiał mnie tym, że zawsze wiedział, jakie słowa mogą mi sprawić ból.
— Stephenie Meyer - Intruz
1259 7955 420
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viagdziejestola gdziejestola
Teraz po prostu się boję, że mnie znowu będzie bolało.
— Igancy Karpowicz
Reposted bythe-impossible-girlRozaablaguepauvrelottibluebellmilka13my-life
5857 5ceb 420
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
KOCHAŁEM JĄ, ALE BYŁEM WOBEC NIEJ PODŁY. 
— "Maleńczuk"
Reposted frombrzask brzask viaxannabelle xannabelle

March 18 2017

7027 539d 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrzask brzask
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
4185 b75f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viaSalute Salute
7480 b23c 420
Reposted fromrazemosobno razemosobno
potrzebuj mnie.
— ..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl