Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

5534 dee7 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
czuje jak ucieka mi czas
— niech ktoś mi się przydarzy, ale tak na całe życie
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia

July 14 2018

1886 35e9 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
3093 afea 420
Reposted frompeache peache viaMsChocolate MsChocolate
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE

July 12 2018

5029 5553 420
Reposted fromkattrina kattrina viabadblood badblood
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
8470 a045 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaroyalityxx royalityxx
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"

July 11 2018

Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme vialottibluebell lottibluebell
2857 e35f 420
Reposted fromposzum poszum vialostindreams lostindreams
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viapensieve pensieve
5065 eb6e 420
Reposted fromGodislove Godislove viaeternaljourney eternaljourney
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
2818 6b94 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
Cześć. Spierdoliłeś mi życie, pamiętasz?
— żeby tylko jeden
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
5268 591b 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaseleneskin seleneskin
Poznałam wiele osób, których nie chcę znać
— (via nieistniejace-szczescie)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl