Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
2901 0274 420
Reposted frombrumous brumous vialady-fraser lady-fraser
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
Reposted byblaguepauvre blaguepauvre

October 12 2017

8232 7947 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove
2645 716a 420
Reposted fromkattrina kattrina vialekkaprzesada lekkaprzesada
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood

October 08 2017

3765 1edb 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialady-fraser lady-fraser
Po prostu tęsknię za Tobą. Tylko tyle.
Reposted fromMissStardust MissStardust vialady-fraser lady-fraser
2494 03c4 420

October 04 2017

4905 4515 420
Reposted fromsidesign sidesign viaoutoflove outoflove
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakotfica kotfica
7010 c7b1 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakhal khal
Nigdy tak bardzo nie byłeś całym moim światem jak teraz, kiedy Cię w nim nie ma.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Kurwa.
Reposted fromlaluna laluna viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
5653 ba8c 420
Mazury, Poland

by Wiktoria Wieczorek
Reposted fromiwantmagic iwantmagic vialottibluebell lottibluebell
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
7760 f2fa 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl