Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
2517 64c3 420
Reposted fromshakemedown shakemedown viagdziejestola gdziejestola
Poznałam wiele osób, których nie chcę znać
— (via nieistniejace-szczescie)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadieeine dieeine

May 20 2018

Znów czuje się pusty, bez żadnych uczuć, jak jakiś pieprzony golem bez serca.
Reposted fromkrn krn vianezavisan nezavisan

May 17 2018

5010 2d26 420
Reposted fromfreakish freakish vialottibluebell lottibluebell
Nie mogę jeść, nie mogę pracować, nie mogę spać, łez nie mogę powstrzymać i ciągłego myślenia o Tobie.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve vialottibluebell lottibluebell

May 15 2018

8940 aa4e 420
Reposted fromdeviate deviate viabangbangimdead bangbangimdead

Czuję się wybrakowana

Jakby ktoś odchodząc zabrał część mej ludzkiej strony.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
6713 68c5 420
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— despejo.soup.
Reposted fromdespejo despejo viaMsChocolate MsChocolate
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromlambadada lambadada viaMsChocolate MsChocolate
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708

May 13 2018

Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahole-love hole-love
2947 b8e9 420
Chce mi się płakać.
8621 d76a 420
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl