Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Byłam wściekła… Nie na niego, na siebie. To ja byłam sadystką. On dzierżył bat, ale to ja siebie związałam. Przywiązałam się do faceta, który za nic nie chciał się wiązać.
— Carrie Bradshaw
8876 e524 420
Reposted fromheroine0 heroine0 vianiezwyykla niezwyykla
Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
bo jesteś osobą, której nigdy nie powinnam stracić.
Reposted fromalexandrious alexandrious viabylejaka bylejaka
8382 593d 420
Reposted frombackground background viacavebear cavebear
Ta znajomość mąci mi w głowie. Bardziej niż poprzednie. Wszystko staje się jeszcze bardziej niezrozumiałe.
— psychiatro, widzimy się już wkrótce
Reposted fromniezwyykla niezwyykla

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj vialottibluebell lottibluebell
1680 2724 420
Reposted frommyrla myrla vialottibluebell lottibluebell
Mimo to zawsze, zawsze będę cię kochał
Chociaż ranisz, zabijasz słowami
I pewnie nigdy nie będzie tak samo
To nie chcę cię stracić
— Ralph Kamiński
Reposted fromwhatashame whatashame vialottibluebell lottibluebell

November 06 2018

Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
8739 980a 420
Reposted fromoll oll viavacannes vacannes
Co byś zrobił gdybyś nie czuł, że wszystko jest bezsensu? 
Reposted fromCannonball Cannonball viashitsuri shitsuri
3618 bbb0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaiammistake iammistake
8410 a61b 420
Reposted fromwwannie wwannie viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl