Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viapikkumyy pikkumyy
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapikkumyy pikkumyy
0869 d712 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianezavisan nezavisan
5379 df99 420
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena vianezavisan nezavisan
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
7491 8983 420
you know?
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiskowo niskowo
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
6975 8b96 420
Reposted frompulperybka pulperybka viaSkydelan Skydelan
Prawda potrafi zmienić człowiekowi plany.
— Veronica Roth - Zbuntowana
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianiskowo niskowo

July 04 2017

4130 8010 420
Reposted fromohhh ohhh viagdziejestola gdziejestola

July 03 2017

(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
3823 e1b7 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRozaa Rozaa
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl