Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
7491 8983 420
you know?
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiskowo niskowo
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
6975 8b96 420
Reposted frompulperybka pulperybka viaSkydelan Skydelan
Prawda potrafi zmienić człowiekowi plany.
— Veronica Roth - Zbuntowana
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianiskowo niskowo

July 04 2017

4130 8010 420
Reposted fromohhh ohhh viagdziejestola gdziejestola

July 03 2017

(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
3823 e1b7 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRozaa Rozaa
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaRozaa Rozaa

June 15 2017

Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
3726 72a5 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via12czerwca 12czerwca
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
7269 76d8 420
mroki
Reposted fromznikajac znikajac
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viapiehus piehus
0045 a121 420
Reposted fromdailylife dailylife viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl