Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski – Mummi
Reposted byseleneskinladymartinimikrokosmosune-raconteusetak-niewielegdziejestolabanitkayouaresonaivesanitaslottibluebellfallingstar14aynisinstitchesakrewnieobecnoscniskowocleriimakemeateadancing-shoeskurdebelerybasferycznaadmiracjaAyumiSenyianysquirelationshitnomoreliesiammistakeitemize
4580 1597 420
To nie jest tak, że nie odzywam się, bo nie chcę. Wręcz odwrotnie. Mam wielką ochotę z Tobą porozmawiać, tylko zwyczajnie boję się, że widząc moje imię na ekranie telefonu wywrócisz oczami i powiesz "kurde, nie chce mi się z nią pisać, ale odpiszę, żeby nie było jej przykro.
3799 2678 420

Nie jestem zły, że mnie okłamałeś. Jestem smutny, bo od teraz już nie mogę ci wierzyć.


— Friedrich Nietzsche
Reposted bymilka13niemocseleneskinmikrokosmoslottibluebellheavencanwaitkmjadmiracja

July 20 2017

2666 43db 420
Warszawa, 29.05.17r.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
6434 e100 420
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viabadblood badblood

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

0265 51a9 420
Reposted fromMilaa Milaa viagdziejestola gdziejestola
Wróć gdy może kiedyś sobie o mnie przypomnisz, okej?
— (via lonelines-ss)
Obiecałaś , że mnie nie zostawisz….
Obiecałaś kurwa.
— (via tereferrre)
1977 062c 420
Reposted fromatlantyda atlantyda viagdziejestola gdziejestola
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl