Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

6957 8371 420
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
2337 7d8b 420
Reposted fromte-quiero te-quiero viakotfica kotfica

September 03 2017

życie nadzieją, przeszłością i tęsknotą to bardzo chujowa sprawa

August 31 2017

Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.

August 26 2017

9846 4d51 420
może się wszystko jakoś ułoży
— ponure prośby
Reposted frompierdolony pierdolony viapikkumyy pikkumyy
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
Reposted fromhesiamela hesiamela vianieobecnosc nieobecnosc
I nawet jak ty o mnie nie pamiętasz, to ja pamiętam o tobie
— Zeus
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop viaoutoflove outoflove
0780 6ac0 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo

August 24 2017

Reposted frombluuu bluuu viasarazation sarazation

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viaSalute Salute
Jesteś moją inspiracją do najebania się w trzy dupy i pójścia spać...

August 23 2017

tak właściwie to po chuj nam było to wszystko?
— 13.10.2012
Reposted fromrisky risky viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl