Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

7137 baef 420
Reposted frommisswindy misswindy vialottibluebell lottibluebell
wypruwasz sobie żyły a to wciąż za mało. gdzie są granice?
— xxx
9167 53ec 420
Reposted fromdivi divi vialottibluebell lottibluebell
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viaszydera szydera
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)

September 16 2017

0189 b54b 420
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
trochę się sypię
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny b r a k?
— Radka Franczak "Serce"
Reposted bybadassfromhelllekkaprzesadaasylopathnieobecnoscMigotliwa
1924 61c2 420
Reposted fromsiseniorita siseniorita via12czerwca 12czerwca
Chciałbym w końcu o tobie zapomnieć, ale im mocniej się staram tym bardziej pamiętam.
— Piotr Adamczyk Powiem ci coś
Reposted bybadassfromhellnaturalgingerlekkaprzesadadissapointedbutnotsuprisedlalunaaugustusnieobecnosc
1560 84a6 420
Reposted fromsarazation sarazation
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. 
Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted bypartyhardorgtfobadassfromhelldesperateeetobecontinuedNocturiawhatkatefeellekkaprzesadalottibluebellola4650nieobecnoscBalladyna
1602 64b7 420
Reposted fromsarazation sarazation
A jeszcze ciągle czekam na Ciebie 
a Ty nie przychodzisz.
— Halina Poświatowska
Reposted bybadassfromhelllekkaprzesada

September 13 2017

Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— V.Hugo
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
1167 4b4c 420
Reposted fromsarazation sarazation vialekkaprzesada lekkaprzesada
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl