Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viadesperateee desperateee
5059 c6bd 420
Gdy wszędzie widzisz znaki... 
Sponsored post

June 13 2019

chcę w końcu odpocząć. poczuć ulgę. niech mi ktoś w końcu pomoże
Reposted fromdjLangley djLangley vialottibluebell lottibluebell
2297 ced2 420
Reposted frommirowsky mirowsky viacannellle cannellle
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
8567 c50c 420
Reposted fromnutt nutt viadesperateee desperateee
Jest taki rodzaj spojrzenia, po którym wiesz, że będzie bolało.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
5114 860f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera

June 07 2019

W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaLuukka Luukka

May 30 2019

5410 40dd 420
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 21 2019

i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
6136 5ecb 420
Reposted fromonhigh onhigh
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viafreeway freeway
2046 76fb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
— takie tam obawy
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou
8489 604e 420
Reposted fromRowena Rowena viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...